Säkerhetsmeddelande, klämde handen

Händelse, olycka

Förare klämde hand vid stängning av bakläpp på lastbil då denna inte gick upp i rätt läge. Fick hjälp att ta sig till sjukhus för vård av handen som limmades och bandagerades.

 Förebyggande

Daglig egenkontroll av fordon/all utrustning på fordonet.  Alltid se till att få brister/fel reparerade.

Faktiska konsekvenser

Handskada som fick limmas och bandageras.
Potentiella konsekvenser

 Benbrott/allvarliga handskada/skada på annan kroppsdel med sjukskrivning och eventuellt stillastående som påföljd.

Påminnelse om TRIA

Här kan du registrera dina egna riskobservationer, tillbud och olyckor (samt andra avvikelser gällande kvalitet och miljö)

https://ia.afaforsakring.se/Authentication?userid=forialight&userpwd=Foria80@r


Egen reflektion:

Har något liknande hänt eller skulle kunna hända i din verksamhet?

Har du några idéer om hur det skulle kunna förebyggas och förhindras?
Har du vidtagit några åtgärder som du vill delge andra? Registrera gärna ett förbättringsförslag i TRIA

Sidan uppdaterades senast december 6, 2019