Säkerhetsmeddelande, släp som släppte och rullade in i byggnad.

Publicerad 22 april, 2020

Händelse, tillbud

Bromsar och klossar släppte på parkerat släp inne på arbetsplats. Arbetsplatsen har egna klossar med gummisko, dessa saknades vid detta tillfälle och föraren använde egna hårdplastklossar istället. Släpet lossnade och rullade iväg och åkte in i kontorsbyggnad. 

Förebyggande

Att alltid säkerställa att bromsarna fungerar som de ska på fordonen/släpen.

Säkerställ att klossarna är hela och fullt fungerande/anpassade efter ytan.

Om säkerhetsutrustning saknas på arbetsplatsen, säg till, utför inga arbetsuppgifter med bristfällig utrustning/annan utrustning.

Faktiska konsekvenser

Materiella skador på byggnaden

Materiella skador på släpet

Potentiella konsekvenser

Allvarliga personskador