Säkerhetsmeddelande, Trailer fick framhjulspunka och åkte in i barriär och välte

Publicerad 8 juli, 2019

Händelse
Trailer fick framhjulspunka och åkte in i barriär och välte

Åtgärd

Räddningstjänsten tillkallades

Förebyggande

Kontrollera lufttrycket regelbundet, kontrollera småskador i däcken, påtala för BAS-U om arbetsplatsen utgör en risk för däckskador

Faktiska konsekvenser
Omfattande skador på ekipaget, stillastående

Potentiella konsekvenser

Allvarliga personskador, följdolyckor

Påminnelse om TRIA

Här kan du registrera dina egna riskobservationer, tillbud och olyckor (samt andra avvikelser gällande kvalitet och miljö)

https://ia.afaforsakring.se/Authentication?userid=forialight&userpwd=Foria80@r


Egen reflektion:

Har något liknande hänt eller skulle kunna hända i din verksamhet?

Har du några idéer om hur det skulle kunna förebyggas och förhindras?
Har du vidtagit några åtgärder som du vill delge andra?