Sista påminnelsen gällande ID06 2.0

Publicerad 9 januari, 2020

2020-01-21 upphör den gamla kortstandarden att gälla och då spärras samtliga kort av den gamla standarden. Detta sker även om det tryckta giltighetsdatumet på kortet anger ett senare datum.

Ta kontakt med din ID06-leverantör så snart som möjligt! Följder av felaktig information på ID06-korten.  

Det är viktigt att ni som arbetsgivare tar del av de Allmänna bestämmelserna om ID06. Som arbetsgivare ansvarar du för att inaktivera ID06-kort för förare som har avslutat sin anställning hos just ert företag där det aktiva ID06-kortet är registrerat. Ny arbetsgivare för föraren skall söka nytt ID06-kort till den nyanställde. Att komma till en arbetsplats med felaktig information på det aktiva ID06-kortet (ex. fel bolag/arbetsgivare på ID06 kortet) kan generera större vitesbelopp.  

Om FORIA drabbas av sådana viten kommer de att vidarebefordras till respektive ansvarig åkare. Mer information gällande ID06 finns på www.id06.se Läs gärna mer om våra kunders krav i FORIAguiden www.foriaguiden.se