Skanska Dieselförvaring

Diesel är en kemisk produkt som hanteras i stora volymer på Skanskas arbetsplatser. Spill och läckage av diesel kan orsaka stora skador på mark och vatten och dieselförvaring utgör därmed en av Skanskas största miljörisker. Eftersom Skanska har beslutat att vara den ledande hållbara samhällsutvecklaren ser vi det som mycket viktigt att minska denna miljörisk. Därför kommer nya krav att ställas i samband med upphandling av maskintjänster till Skanskas arbetsplatser. Samma krav gäller naturligtvis även för intern dieselförvaring på Skanska.

Krav från 1 jan 2020

  • All diesel skall vara invallad till sin hela volym, d.v.s. invallningen ska
    rymma hela volymen.
  • Droppfri koppling skall användas vid tankning. Om tankning sker på annat sätt skall spillduk eller liknande placeras under maskinen för att fånga upp spill, alternativt att tankplatsen är försedd med oljeavskiljare.

Sidan uppdaterades senast juni 12, 2019