Skanska obligatorisk säkerhetsutrustning arbetsmaskiner och anläggningstransporter