Skanska trafikplats Vinsta

Krav på fordon(se också Skanskas miljökrav för leverantörer):

Euroklass 5 (Euro 6 i särskilda projekt)

Stadigvarande bilar ska köra på förnyelsebara drivmedel, ex HVO100

Fordon ska vara utrustade med alkolås

Maskiner och fordon ska vara utrustade med spillberedskap
(absorbent e.d.) för användning i händelse av olycka

Krav på förare:

All personal på Beställarens arbetsplats ska vara utbildad och inneha
aktuell behörighet innan arbetets start. Byggbranschens säkerhetsutbildning
Beställaren håller vid ankomst en arbetsplatsintroduktion för all personal
Det är förbjudet att beträda arbetsplatsen utan att ha genomgått
utbildningen.

Följa Skanska Sveriges miljökrav, arbetsmiljökrav och allmänna ordnings-och skyddsregler för leverantörer:

https://www.skanska.se/49f338/siteassets/for-leverantorer/vara-krav-pa-dig-som-leverantor/miljokrav-for-leverantorer.pdf

https://www.skanska.se/49f42f/siteassets/for-leverantorer/vara-krav-pa-dig-som-leverantor/allmanna-ordnings-och-skyddsregler-svenska.pdf

https://www.skanska.se/49f1a8/siteassets/for-leverantorer/vara-krav-pa-dig-som-leverantor/skanska-sveriges-allmanna-arbetsmiljokrav-leverantorer-svenska.pdf

Sidan uppdaterades senast augusti 17, 2022