Sociala medier policy

Publicerad 22 december, 2020

Sociala medier policy

Omfattar Foriaanställda, Foriaföretagare och dess anställda.

Syfte
Foria har tagit fram en policy för att uppmuntra medarbetarna, Foriaföretagare och förare att dela Foria-relaterat innehåll på sociala medier. Policyn ska också tydliggöra vad som gäller vid användning av sociala medier och vilket ansvar varje individ har.

Omfattning
Kraften i sociala medier är som störst när alla kommunicerar i samma riktning. Deltagande innebär en möjlighet att stärka vårt varumärke och förmedla kunskap till omgivningen om verksamheten. Varje gång någon gillar Foria på tex Facebook så syns vårt företag i den personens nyhetsflöde. Ju fler personer som gillar Foria, desto fler personer ser det. Eftersom sociala medier suddar ut gränserna mellan privat och offentligt har Foria tagit fram en policy för att reda ut eventuella oklarheter kring att lägga upp saker i sociala medier.

De viktigaste punkterna
Viktigast är att använda sunt förnuft och hålla en respektfull ton när man lägger upp saker på sociala medier. En annan viktig punkt är att bara utsedda talespersoner och representanter för företaget får uttala sig i Forias namn. Man bör vara tydlig med att man utrycker sina egna åsikter när man diskuterar saker som har med Foria att göra.
Tänk på att man alltid är ambassadör för sin arbetsgivare och uppdragsgivare, Foria AB.

Det här får man göra:
• Följa Foria i alla sociala kanaler
• Hjälpa till att dela Forias inlägg på sociala medier
• Vara respektfull och hålla god ton

Det här får man inte göra:
• Publicera konfidentiell eller känslig information
• Uttala sig i Forias namn utan att vara talesperson
• Publicera inlägg med bilder och text från kunders arbetsplatser utan skriftligt tillstånd
• Säga saker på sociala medier som kan strida mot Forias värderingar, lagar eller mot lojalitetsplikten i ditt avtal med Foria
• Starta Facebookgrupp eller likande som kopplar till Foria utan tillåtelse från Forias kommunikationsansvariga
• Säga/göra saker som kan skada Forias varumärke/ge Foria negativ publicitet

Fastställd av styrelsen den 15 december 2021