Söderenergi bränsletransporter

Åkare/chaufför

 • SSG Entre’  genomförd och godkänd utbildning.
 • Följa Söderenergis kvalitets-, miljö, skydds- och säkerhetsledning som framgår i Söderenergis skydd-och säkerhetsbroschyr.
 • Ha den utbildning som krävs för uppdraget.
 • Vara utbildad i sparsam körning
 • Vid ankomst och för inpassering, anmäl dig i vakten!
 • Passagerare är inte tillåtna inom området. Extra chaufför som följer med i utbildningssyfte eller vid långväga transporter anmäls i vakten.
 • Respektera och följ trafikregler, skyltar och anvisningar på vårt område.
 • Du får endast vistas i och i närheten av ditt fordon väst och hjälm på innan du kliver ur bilen!
 • Skyddsglasögon och andningsskydd används vid behov. För bränslechaufförer gäller P3 filter.
 • Fallskydd krävs alltid över 2 meters höjd.
 • Täck av lasten inne på området och undvik nedsmutsning.
 • Bränsleleveranser som inte provtas eller vägs ska avtäckas på respektive lossningsplats.
 • Resterande bränsleleveranser avtäcks efter invägning (utanför våg).
 • Hindra inte annan trafik – tänk på var du ställer fordonet.
 • Rengör bilen innan du åker ut, vi månar om vår närmiljö.
 • Täck lastutrymmet innan du kör ut från området.
 • Efter leverans ska fordonet snarast lämna inhägnat område.Personer som inte följer våra skydds- och säkerhetsregler kan omedelbart avvisas!Kontakt: Ring vakten 0768033690Vid olycka, skador på anläggning eller spill av miljöfarliga ämnen– meddela omedelbart kontrollrummet 08-553 05 600Fordon
 • Arbetsmaskiner ska uppfylla Steg II
 • Euroklass 5
 • Fordon som används för uppdraget ska drivas med diesel miljöklass l eller miljömässigt bättre drivmedel, exempelvis biodiesel.
 • Oljor och kemikalier samt hantering härav ska dokumenteras och följa beställarens miljöledningssystem.
 • Brandsläckningssystem/sprinkler, ska finnas installerad på samtliga maskiner
 • Stadigvarande maskiner ska vara försedda med skakur
 • Stadigvarande maskiner ska vara utrustade med alkolås

Sidan uppdaterades senast oktober 9, 2018