Södertälje kommun sandupptagning

Åkare/chaufför

 

 • Ska på anmodan av beställaren redovisa verifikat på dokumenterad kompetens.
 • Utförande personal ska behärska svenskt tal och ska kunna kommunicera internt i laget.
 • Ha god samarbetsförmåga och kunna kommunicera med uppdragivaren/beställaren på ett fackmannamässigt sätt samt följa beställarens uppförandekod.
 • Samtliga utförare ska ha genomgått utbildning i arbete på väg nivå 1 och 2, i enlighet med Trafikverkets föreskrift och ha maskinvana/redskapsvana mm.
 • Tipplatser anvisas av beställaren.
 • Avvikelse som hindrar eller försvårar genomförandet av arbetet (såsom parkerade bilar etc) ska meddelas till av beställaren utsedd driftledare.
 • Påbörjat arbete ska fullföljas sammanhängande utan avbrott för andra uppdrag hos annan uppdragsgivare än i detta avtal.
 • Skador ska snarast meddelas den drabbade och inrapporteras till kommunens driftledare senast första helgfria vardagen efter uppkommen skada. Beställarens blanketter ska användas. Viten utgår med 1000 kr per uteblivet rapporteringstillfälle vid skada.

 

 

Särskilda krav på fordon, bränslen m.m.

 • Diesel och bensin ska vara MK1 eller bättre, t ex Ecopar eller etanol. För motorer < 20 kW ska alkylatbensin användas.
 • Antingen ska samtliga fordon ha HA-oljefria däck eller om detta inte är tekniskt möjligt accepteras PAH/ PAC < 3%.
 • Hydrauloljor ska uppfylla kraven i Svensk Standard 15 54 34 miljöanpassad, om detta är tekniskt möjligt.
 • Vid arbete inom vattenskyddsområde gäller krav på utökad inspektion av maskiner, kraven föreslås av leverantören och ska godkännas av beställaren.


  Läskvittens

  Sidan uppdaterades senast mars 29, 2018