SVOA-Stockholm vatten och avfall-Transport och lastfordonstjänster

När fordonet kommer till arbetsplatsen ska föraren på begäran uppvisa:

-gällande körkort
-identitetshandling ID06

-bevis på erforderliga utbildningar

-erforderliga transportdokument

Här hittar du de gemensamma miljökrav som ska tillämpas vid entreprenader som beställs av Göteborg, Malmö, Stockholm eller Trafikverket. Kraven bygger på en överenskommelse och handlar om att minska miljöpåverkan vid genomförande av entreprenader.

https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/upphandling/Sa-upphandlar-vi/Forfragningsunderlag/Miljokrav-i-entreprenader/

Krav på förare utöver ovannämnda:

-tala och förstå svenska språket.

Samtliga förare för Delområde A-genomgått utbildningen ”Säkerhet på väg-Grund” och ”Påbyggnad nivå 2” samt Stockholms trafikkontors motsvarande utbildning ”Trafikanordningar och markarbeten i Stockholm”

-Förare som manövrerar kran/gripskopa ska ha nödvändig erfarenhet och utbildningsbevis för säkert kranarbete.

-ADR-utbildning när behov finns

-Senast 6 månader efter avtalets tecknande ska de förare som arbetar stadigvarande i kontraktet ha gått SVOA Dricksvattenutbildning.

Krav på fordon allmänt:

-alkolås

-uppfylla euroklass VI eller senare Euro-krav

-trafiktillstånd

-provtagning och besiktningsintyg för fordon och utrustning

-försäkringsbesked fordon

-avgasrör uppåtriktade

Kranbil boggie bilaga 4.1, 4.2, 4.3 :

-Min 10 m kranräckvidd, minst 2 ton på 6 m räckvidd, fjärrstyrning -Minst 10 tons lastkapacitet -Tipp -Gripskopa 2 – 300l -VBG dragkoppling, skall kunna dra VBG standard dragögla -Arbetsbelysning på hutt och kranarm -Fast monterat hydrauluttag (för hydraulverktyg typ Stanley) med 10 m slang, kapacitet 30-36
l/min.

Kranbil boggie, bakmonterad kran, bilaga 4.4:

-Min 10 m kranräckvidd, minst 2 ton på 6 m räckvidd, fjärrstyrning
-Minst 10 tons lastkapacitet
-Tipp
-Gripskopa 2 – 300 l
-VBG dragkoppling, skall kunna dra VBG standard dragögla
-Arbetsbelysning på hytt och kranarm
-Fast monterat hydrauluttag (för hydraulverktyg typ Stanley) med 10 m slang, kapacitet 30-36
l/min

Kranbil boggie bilaga 4.5:

-Min 4 m kranräckvidd, minst 5,5 ton fjärrstyrning -Minst 8 tons lastkapacitet -Tipp -Gripskopa 2-300l -VBG dragkoppling, skall kunna dra VBG standard dragögla -Arbetsbelysning på hytt och kranarm

Schaktbil boggie bergflak, bilaga 4.6:

-Lastkapacitet minst 10 ton -VBG dragkoppling, skall kunna dra VBG standard dragögla -Tipp

Sidan uppdaterades senast september 27, 2022