SYSAV

Information om införande av slumpmässiga alkohol- och drogtester på Sysav.

Som ett led i det förebyggande arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet på Sysav kommer de
införa slumpmässiga alkohol- och drogtester under hösten 2023 och framåt. Samtliga som
arbetar på Sysav (anställda, konsulter och entreprenörer) kommer att omfattas av den
slumpmässiga testningen.

Målet med slumpvisa alkohol- och drogtester för personal, konsulter och entreprenörer på
Sysav är att, som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet, säkerställa en arbetsplats fri
från alkohol- och droger samt att förebygga risk för ohälsa och olyckor. Vi vill att alla som
arbetar på Sysav ska må bra och fungera på arbetet.

Varför tester?
– Förebygga olyckor och tillbud där alkohol eller droger har en inverkan, slumpvisa
tester leder till avhållsamhet vilket ger en säkrare arbetsmiljö med en högre
produktivitet.
– Identifiera medarbetare i riskgrupp för tidiga insatser vilket bidrar till en tryggare
arbetsmiljö och minskar mänskligt lidande för dessa medarbetare
– Skapa ett viktigt signalvärde på arbetsplatsen. En tydlig markering och kontinuerlig
påminnelse om att droger inte accepteras på Sysav.

Så går det till
De som utför testerna är ett välrenommerat och oberoende företag med lång erfarenhet –
EDTS. För de som blir slumpmässigt utvalda är det obligatoriskt att göra testet.
Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor gällande ovan!

Sidan uppdaterades senast september 4, 2023