Tappade kranarm

Händelse, tillbud

Teleskoplastare tappade sin kranarm vid lyft av en slänttrappa.

 Förebyggande

Alltid säkerställa att arbetsredskap är säkrade

Alltid kontrollera att redskapsfästet är låst vid byte av redskap

Faktiska konsekvenser

Varumärkespåverkade

Personskada

Potentiella konsekvenser

Allvarlig personskada/personskada med dödlig utgång

Materiella skador

 Påminnelse om TRIA

Här kan du registrera dina egna riskobservationer, tillbud och olyckor (samt andra avvikelser gällande kvalitet och miljö)

https://ia.afaforsakring.se/Authentication?userid=forialight&userpwd=Foria80@r


Egen reflektion:

Har något liknande hänt eller skulle kunna hända i din verksamhet?

Har du några idéer om hur det skulle kunna förebyggas och förhindras?
Har du vidtagit några åtgärder som du vill delge andra?

Registrera gärna ett förbättringsförslag i TRIA.

Sidan uppdaterades senast februari 12, 2021