Tillbud på tipp

Publicerad 10 mars, 2017

Vi har den senaste tiden haft ett antal tillbud på tippar, där vi antingen har vält i samband med tippning eller kolliderat på grund av för hög hastighet eller dåligt väglag.

FORIA har varit i kontakt med ansvarig på de tippar där det har hänt och de ska se över skötsel av vägar i syfte att minska olycksrisken. Upptäcker ni ändå att vägarna är dåligt skötta, att de inte sandas tex, återkoppla då direkt till FORIA. Det handlar om er säkerhet.

Kör försiktigt och respektera gällande regler på respektive plats!