Transportstyrelsens beslut om undantag från förordningen om kör-och vilotider med anledning av covid-19 pandemin.

Publicerad 16 mars, 2020

Transportstyrelsen beslutar om undantag från förordningen om kör- och vilotider med anledning av covid-19 pandemin.

Transportstyrelsen beslutar den 16 mars 2020 att under 30 dagar medge undantag från förordningen om kör- och vilotider med anledning av pågående covid-19 pandemi.

– Den pågående covid-19 pandemin utgör en extraordinär omständighet och för att underlätta för transportföretagen har vi beslutat att tillfälligt medge undantag från regelverket under en period av 30 dagar, säger avdelningsdirektör Petra Wermström, Väg och järnväg.

Beslutet ger vissa lättnader i regelverket och en kopia av beslutet ska medföras i fordonet och kunna uppvisas vid en kontroll.

Sammanfattning av dispensen

  • Generell dispens, alla kan åberopa den.
  • Dispensen gäller i 30 dagar från och med idag 20200316
  • Inga undantag från kraven på raster
  • Inom en 24-timmarsperiod ska dygnsvilan vara minst 9 sammanhängande timmar
  • I varje kalendervecka ska det finnas en sammanhängande vila om minst 24 timmar och den ska betraktas som en godkänd veckovila utan krav på kompensation 
  • Daglig körtid, körtid per vecka och tvåveckorsgränsen för körtid får utsträckas i den omfattningen att krav på vila i denna dispens och krav på rast enligt förordningen uppfylls.
  • Dispensdokumentet ska skrivas ut från TS hemsida och medföras i fordonen.


Länk till Transportstyrelsens hemsida för nedladdning av dispensdokument.
https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/

Transportstyrelsens pressmeddelande om dispensen.
https://www.mynewsdesk.com/se/transportstyrelsen/pressreleases/transportstyrelsen-beslutar-om-undantag-fraan-foerordningen-om-koer-och-vilotider-med-anledning-av-covid-19-pandemin-2982099