Undantag från EU:s kör- och vilotidsregler med anledning av corona.