Vattenfall krav

Åkare/förare

 • SSG entre’
 • Tidigare erfarenhet av liknande uppdrag med lastmaskin samt skiftgång.
 • Det ska finnas backup så att arbetet kan tas upp inom två timmar vid tex sjukdomsfall.
 • Skyldig att anmäla tillbud och olyckor till arbetsgivare samt SHM-samordnare på Idbäcken.
 • Förbud mot alkohol och droger.
 • Kemikalier får ej föras in på området utan tillstånd.

Fordon

 • Det ska finnas backup så att arbetet kan tas upp inom två timmar vid tex maskinhaveri.
 • Hydrauloljor som uppfyller kraven i SS155434 eller motsvarande.
 • Tunga fordon euroklass IV
 • Maskiner steg II
 • Absorbenter ska finnas.

Säkerhet

 • Anmälningsplikt varje dag i anmälningsloggen vid kontrollrummet, även vid lunch.
 • Vi larmsignal beger du dig till uppsamlingsplatsen vid flaggstängerna på framsidan av Idbäcken.
 • Personlig skyddsutrustning ska alltid användas: hjälm, varselväst och i vissa utrymmen hörselskydd och andningsskydd.

Exempel på risker

 • Hetvatten, ånga, kemikalier
 • Flygaska och våtutmatarvatten kan ge frätskador
 • Kvävningsfara finns där gaser och syrefattig miljö uppstår.
 • Förhöjd risk för explosion
 • Risk för fall i bunker/tappficka
 • Damm


  Läskvittens

   

  Sidan uppdaterades senast maj 29, 2020