Vid fel på pump eller problem med tankning

Publicerad 24 november, 2021

Felanmälan

Kontorstid
Foria drivmedelstelefon – 010-474 52 30
Codab – 040-936 60 90

Övrig tid
Foria – drivmedel@foria.se
Codab – 070-510 20 30 vid tekniskt fel

Vid läckage eller spill
Se nödrutin för spill och läckage